Fumigacja kościoła – jak wygląda zabieg gazowania kościoła, ile kosztuje i jak wykonuje się zwalczanie szkodników drewna w takich obiektach jak kościoły.

fumigacja kościoła

Kościoły budowane były z różnych materiałów ale niemal zawsze jednym z nich było i nadal jest drewno. Część kościołów budowana była z cegieł i drewna, inne przy użyciu kamieni i drewna a niektóre powstały z samego drewna. Czasami z drewna budowano całe kościoły. Nawet jednak w przypadku świątyń, dla których podstawowym budulcem są cegły lub kamienie drewno wciąż niemal zawsze stanowi ważny materiał budowlany i element wyposażenia.


SKUTECZNA I BEZPIECZNA FUMIGACJA KOŚCIOŁÓW

Skontaktuj się z nami i otrzymaj ofertę od profesjonalistów!
tel.:+48 533 350 882,
email: biuro@corneco.pl

CORNECO

Fumigacja kościoła z drewna

Powszechność wykorzystywania drewna w kościołach oraz dość spory przeciętny wiek świątyń sprawiają, że obiekty sakralne są szczególnie narażone na żerowanie szkodników drewna. Drewnojady mogą pojawiać się za równo we wszystkich drewnianych elementach kościołów jak i w będących elementami ich wyposażenia drewnianych przedmiotach. Znajdowane bywają między innymi w elementach konstrukcyjnych świątyń takich jak poddasza i więźba dachowa ale także w znajdujących się w nich przedmiotach takich jak ławki, ołtarze, schody, ambony, belki tęczowe, rzeźby, płaskorzeźby, obrazy, konfesjonały, klęczniki, skarbony, pulpity, baldachimy, krzyże i inne.

fumigacja kościołów

Jakie szkodniki drewna żerują w kościołach?

Szkodniki drewna żerujące w kościołach podobnie jak jest to w przypadku szkodników drewna żerujących w innego rodzaju budynkach drewnianych często potocznie określane są, jako korniki. Nie jest to jednak określenie prawidłowe, ponieważ wszystkie gatunki szkodników drewna zaliczane do rodziny kornikowatych żerują wyłącznie w żywych drzewach. W drewnie wchodzącym w skład budowli drewnianych żerują najczęściej dwa gatunki szkodników drewna, a mianowicie spuszczel pospolity i kołatek domowy.

Jak wygląda skuteczna fumigacja kościoła?

Istnieje wiele metod zwalczania szkodników drewna. W przypadku obiektów sakralnych najczęściej stosowaną z nich jest fumigacja, której poświęcony jest nasz artykuł. Dowiecie się z niego, czym jest fumigacja, jakie trudności mogą pojawić się podczas fumigacji kościoła, czy fumigacja kościoła jest skuteczna jak przebiega fumigacja kościoła i czy fumigacja jest niebezpieczna.

Fumigacja zwalcza wszystkie gatunki szkodników drewna bez względu na to, w jakim znajdują się one stadium rozwojowym. Jest skuteczna bez względu na to, w której z części kościoła lub elemencie jego wyposażenia żerują szkodniki drewna, w jakim gatunku drewna żerują szkodniki, jak stare jest drewno porażone przez drewnojady i na inne czynniki. Fumigacja kościoła zachowuje tą samą wysoką skuteczność bez względu na to, czy świątynia zbudowana jest z drewna liściastego czy też iglastego, a także bez względu na to, w której części świątyni żerują szkodniki. Wysoka skuteczność fumigacji sprawia, że jest ona również najpopularniejszą metodą zwalczania szkodników drewna w obiektach innych niż kościoły w tym miedzy innymi w domach, zabytkach, muzeach i obiektach z drewna.

fumigacja kościoła

Dlaczego to właśnie fumigacja kościoła zazwyczaj jest najlepszym sposobem na zwalczanie szkodników drewna w kościele? Spowodowane jest to przede wszystkim dużą kubaturą tych obiektów, która sprawia, że właśnie wybór tej metody jest dla kościołów i innych tego typu obiektów najrozsądniejszy.

Czym jednak właściwie jest fumigacja?

Fumigacja to zwalczanie szkodników za pomocą substancji mających postać gazową. W przypadku zwalczania szkodników drewna substancją, która stosowana jest podczas fumigacji jest fosforowodór (PH3). Fosforowodór jest gazem o bardzo szerokim działaniu. Zwalcza wszystkie gatunki szkodników drewna w tym także te najczęściej występujące w kościołach, czyli wspominane już kołatek domowy i spuszczel pospolity. Fosforowodór stosowany podczas fumigacji kościołów powstaje z fosforków, które pod wpływem wilgoci pochodzącej z powietrza przekształcają się w fosforowodór.

Fosforowodór jest gazem wysoce toksycznym. Z tego powodu gazowanie kościołów powinno być przeprowadzane wyłącznie przez wysoce wykwalifikowanych specjalistów posiadających wymagane uprawnienia.

Skuteczność zabiegu fumigacji kościołów

Dzięki postaci gazowej fosforowodór dociera do wszystkich drewnianych elementów kościoła w tym również tych, do których nie można uzyskać dostępu bez demontażu, a tym samym jednocześnie uszkodzeniu niektórych elementów świątyni. Dzięki temu pozwala ona na zwalczenie szkodników drewna również w tych elementach świątyni, do których nie można dotrzeć za pomocą innych metod zwalczania szkodników drewna. Z tego powodu w przypadku wielu budynków sakralnych fumigacja fosforowodorem nierzadko jest nie tylko najbardziej optymalną kosztowo, ale również jedyną możliwą do zastosowania metodą, która łączyć będzie całkowitą skuteczność z brakiem ryzyka uszkodzenia budynku. Gazowanie może być stosowane również wobec drewna pokrytego powłokami malarskimi. W przeciwieństwie do innych metod nie powoduje żadnych uszkodzeń drewna.

Problemy, które mogą pojawić się podczas fumigacji kościoła
Fumigacja kościołów zazwyczaj jest dużo bardziej skomplikowana niż jest to w przypadku zabiegów takich jak fumigacja domu lub fumigacja obiektów drewnianych.

Pierwszym czynnikiem sprawiającym, że fumigacja kościołów jest tak trudna jest ich wielkość. Są one znacznie większe od obiektów najczęściej poddawanych tego typu zabiegom, czyli wspominanych już domów. Dla większości firm zajmujących się fumigacją kościoły są największymi obiektami, w których przeprowadzały tego typu usługę. Kościoły są nie tylko duże, ale również mają skomplikowana kształty, które dodatkowo komplikują wykonanie zabiegu. Fumigacja domów dotyczy głównie starszych budynków w tym również często całkowicie drewnianych. Budynki te zazwyczaj miały nieskomplikowaną konstrukcje w tym proste dwuspadowe dachy. Kościoły niemal nigdy nie mają tak prostej konstrukcji, a wszystkie znacząco różnią się pomiędzy sobą pod względem kształtu i rozmiaru.

Dodatkowym utrudnieniem są srebrzenia, złocenia i powłoki malarskie. W przypadku niefachowo przeprowadzonego zabiegu fumigacja kościoła może dojść do ich uszkodzenia. Sprawia to, że każda fumigacja kościoła jest inna. Na szczęście fumigacja kościoła przeprowadzona przez osoby mające odpowiednie doświadczenie w zabiegach gazowanie kościołów jest całkowicie bezpieczną metodą zwalczania szkodników.

Jak przebiega fumigacja kościoła?

Fachowo przeprowadzona fumigacja kościoła to wieloetapowy proces, podczas którego niezwykle istotne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pierwszym etapem zabiegu fumigacji kościoła jest inspekcja świątyni. Dane zebrane podczas inspekcji pozwalają na szczegółowe zaplanowanie przebiegu fumigacji kościoła. Podczas planowania przebiegu gazowania kościoła uwzględniana jest wielkość obiektu, jego kształt, szczelność, ilość i rozkład szkodników drewna na terenie świątyni oraz prognozy i przewidywania dotyczące pogody. Wymienione czynniki wpływają na zakres oraz termin przeprowadzenia zabiegu fumigacji, sposób uszczelnienia obiektu, sposób i zakres zabezpieczenia przedmiotów i elementów budowli, które mogłyby zostać uszkodzone przez fosforowodór, formę użytego gazu i metodę jego aplikacji.

Termin fumigacji uzależniony jest głównie od prognozowanej i przewidywanej temperatury zewnętrznej. Skuteczność gazowania spada w niższych temperaturach, w związku z tym nie jest ono przeprowadzane w miesiącach zimowych. Po zaplanowaniu fumigacji i zebraniu w wyznaczonym terminie niezbędnych do wykonania zabiegu ludzi i sprzętu nadchodzi czas na właściwe działania na miejscu.

Fumigacja kościoła rozpoczyna się od właściwego oznaczenia fumigowanej świątyni. Jednocześnie usuwane lub właściwie zabezpieczane są przedmioty, które mogłyby zostać uszkodzone przez stosowany podczas zabiegu fosforowodór. Świątynia jest też zabezpieczana za pomocą nieprzepuszczającej fosforowodoru folii. Folia ta najczęściej obejmuje całą świątynie. Możliwe jest jednak zabezpieczenie folią tylko części obiektu i odcięcie reszty od działania trującego gazu.

Po wykonaniu wspomnianych wcześniej prac przygotowawczych oraz po upewnieniu się, co do tego, że zostały one wykonane prawidłowo nadchodzi czas na właściwą fumigacje, czyli na zaaplikowanie w kościele trującego gazu. Gaz pozostaje wewnątrz kościoła przez pewien czas. W tym czasie świątynia pozostaje szczelnie zamknięta. Wysoka toksyczność fosforowodoru sprawia, że podczas gazowania na terenie kościoła ani w jego pobliżu nie mogą przebywać osoby postronne ani żadne zwierzęta.
Po upływie odpowiedniego czasu kościół poddany zabiegowi fumigacji jest odwietrzany, a cały znajdujący się w nim jest usuwany. W upewnieniu się, że gaz został całkowicie usunięty pomocny jest specjalistyczny sprzęt pomiarowy.

Czy fumigacja kościoła jest bezpieczna?

Firma CORNECO posiada ogromne doświadczenie w fumigacji kościołów i innych obiektów. Sprawia to, że zabiegi fumigacji wykonywane przez firmę CORNECO są całkowicie bezpieczne i skuteczne. Fumigacja kościoła może być niebezpieczna jedynie, jeśli zostanie przeprowadzona przez niewykwalifikowane osoby.

gazowanie kościoła

Integrowane zwalczanie szkodników drewna

Fumigacja to wyjątkowo skuteczna metoda zwalczania szkodników drewna. Ma ona jednak jedną wadę, a mianowicie nie zabezpiecza ona drewna przed pojawieniem się szkodników drewna w przyszłości. W celu długotrwałego zabezpieczenia kościoła lub innego fumigowanego obiektu przed szkodnikami drewna warto zabezpieczyć drewno za pomocą żelu owadobójczego. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że świątynia jest nie tylko wolna od szkodników drewna, ale również zabezpieczona przed nimi na długie lata.

XILIX GEL do zabezpieczenia drewna w kościele

Żel owadobójczy XILIX jest wysoce toksyczny dla owadów, a jednocześnie bezpieczny dla ludzi. Za właściwości te odpowiada permetryna, która łączy wysoką toksyczność dla owadów z nieszkodliwością dla ludzi. Żel owadobójczy stosowany przez naszą firmę głęboko wnika w drewno, a jednocześnie go nie zabarwia.

Jeśli w kościele porażone przez szkodniki drewna zostały tylko pojedyncze drewniane elementy budowli, do których łatwo można uzyskać dostęp żelowanie za pomocą żelu owadobójczego może również zostać wykorzystane, jako jedyna metoda zwalczania szkodników drewna w świątyni. Niestety jest to dość rzadka sytuacja i zazwyczaj fumigacja całego obiektu okazuje się najrozsądniejszym wyjściem.


SKUTECZNA I BEZPIECZNA FUMIGACJA KOŚCIOŁÓW

Skontaktuj się z nami i otrzymaj ofertę od profesjonalistów!
tel.:+48 533 350 882,
email: biuro@corneco.pl

CORNECO

One Comment

Comments are closed.