Czym jest bogatek wiejski?

Bogatek wiejski (Buprestic rustica) to żerujący w drewnie gatunek chrząszcza zaliczany do rodziny bogatkowatych.

Gdzie Występuje bogatek wiejski?

bogatek wiejski zdjęcie
Zdjęcie Bogatka Wiejskiego

Bogatek wiejski występuje na terenie Europy oraz Syberii. Na terenie Polski bogatek wiejski ten drewnożerny owad występuje za równo w lasach iglastych jak i mieszanych.

Żerowanie owada – czyli co je bogatek wiejski?

Bogatek wiejski to robak żerujący w drewnie martwych drzew iglastych. Najczęściej są to jodły lub świerki. Rzadziej zdarza się, że ten drewnożerny chrząszcz opada sosny lub modrzewie. Bogatek wiejski najczęściej żeruje w drewnie lekko zagrzybionym. Żerowanie bogatka wiejskiego może się odbywać za równo w drewnie stojącym jak i leżącym. Bogatki wiejskie często żerują w konstrukcjach drewnianych znajdujących się na terenie lasów.


Firma zwalczająca szkodnik drewna – Skuteczne metody zwalczania szkodników


Jak wygląda bogatek wiejski?

Osobniki dorosłe bogatka wiejskiego mają od 13 do 20 milimetrów długości. Wierzchnia cześć ich ciała jest brązowo- lub niebieskawozielona, choć zdarzają się również osobniki bogatków wiejskich o barwie miedzianej. Odwłok najczęściej jest jednobarwny, choć zdarza się, że na jego sternitach znajdują się po dwie plamy. Sternity to brzuszna części egzoszkieletu stawonogów. Na pokrywach bogatka wiejskiego znajduje się zagłębione bruzdy w których znajdują się liczne kropki. Wierzchołki pokryw bogatka wiejskiego są ukośnie ścięte do wewnątrz.

Rozwój bogatka wiejskiego

Jaja składane są przez samice bogatka wiejskiego w szczelinach kory.

Żerowanie larw bogatka wiejskiego początkowo odbywa się pod korą, a następnie w drewnie. Jeśli drewno na którym składane są jaja nie ma kory jaja składane są przez samice w szparach w drewnie.

Larwy bogatka wiejskiego są białe. Osiągają one do 35 milimetrów długości. Charakterystyczną cechą larw są znaczne różnice pod względem szerokości poszczególnych segmentów ich ciał. Pierwszy segment ciała larwy bogatka wiejskiego jest ponad dwukrotnie szerszy od środkowych segmentów jej ciała. Na tarczy przedpiersia larwy bogatka wiejskiego znajduje się środkowa bruzda dochodząca niemal do przedniego brzegu tarczy.

Osobniki dorosłe bogatka wiejskiego pojawiają się od czerwca do września, ale najliczniejsze są w miesiącach wakacyjnych. Najczęściej spotykane są one na zrębach oraz na stosach drewna.

Cykl rozwojowy bogatka wiejskiego trwa około 2 lat.

Zniszczenia powodowane przez bogatka wiejskiego

Bogatek wiejski powoduje szkody w konstrukcjach drewnianych. Niszczone są przez niego zwłaszcza konstrukcje drewniane znajdujące się na terenach leśnych takie jak na przykład ambony myśliwskie, wieże przeciwpożarowe, słupy płotowe i inne. Bogatki wiejskie niszczą też budynki oraz podkłady kolejowe, ale zdarza się to rzadziej niż w przypadku innych drewnojadów takich jak na przykład spuszczel pospolity czy kołatek domowy. Zniszczenia, które powoduje ten robak w drewnie poza lasami znacznie częstsze są w krajach chłodniejszych od Polski na przykład w Skandynawii niż w Polsce. Na szczęście zniszczenia które powoduje ten robak w drewnie nie są znaczne ponieważ występuje on dość rzadko.

Zwalczanie bogatka wiejskiego

Zwalczanie bogatka wiejskiego polega głównie na przestrzeganiu higieny lasu. Drewniane elementy konstrukcji chronione są przed nim poprzez ich zabezpieczanie za pomocą środków chemicznych.


Firma zwalczająca szkodnik drewna – Skuteczne metody zwalczania szkodników