Dezynsekcja to inaczej tępienie owadów, które mogą wyrządzać szkody, a także ich jaj i larw.

Do jej przeprowadzania używane są przynęty, trutki, proszki, stężone koncentraty, zamgławianie techniką ULV, zadymianie. W ramach działań dezynsekcyjnych przeprowadza się najczęściej opryskiwanie, rzadziej opylanie czy tzw. fumigację (gazowanie) pomieszczeń.

dezynsekcja owadów

Oprócz środków chemicznych skuteczne w zwalczaniu insektów są lampy owadobójcze i lepy, które działają na owady latające. Czasami, w celu ochrony żywności, stosowane są pestycydy, jednak należy po nie sięgać jedynie w razie konieczności.

Insekty w produktach żywnościowych

Niebezpieczeństwo związane z bytowaniem insektów na produktach spożywczych wynika m.in. z możliwości przenoszenia przez nie organizmów chorobotwórczych – drobnoustrojów i pasożytów. Owady bytują na zbożach, zarówno ziarnach, jak i mąkach, makaronach, ponadto na warzywach, nasionach roślin strączkowych, kakao, kawie, orzechach, serach czy nawet wyrobach cukierniczych. Gatunków jest bardzo wiele, a niektóre z nich „specjalizują” się w atakowaniu określonych produktów, np. mączne chrząszcze atakują produkty zbożowe, a strąkowcowate mogą bytować na grochu lub fasoli.

zwalacznie owadów dezynsekcja

Muchy, karaczany, mrówki

Należą one do najczęściej zwalczanych insektów. Przenoszenie przez nie na produkty żywnościowe drobnoustrojów czy jaj pasożytów jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia.
Insekty pozostawiają na żywności swoje odchody, czasami też charakterystyczny zapach (karaczany). Dlatego warto zrobić wiele, aby się ich pozbyć. Niewielki rozmiar, szybkość przemieszczania się czy latania (jak w przypadku much) to cechy umożliwiające bytowanie w żywności na szeroką skalę oraz utrudnienia w ich wytępianiu. Przeprowadzanie inspekcji oraz wczesne ich wykrycie pozwala jednak na zapobieganie ich występowania.

Środki stosowane do dezynsekcji pomieszczeń powinny spełniać szereg warunków. Ważna jest nie tylko ich wysoka skuteczność, ale też dyskrecja i bezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt i wszelkich pożytecznych organizmów. Znaczącą rolę odgrywają też koszty, jednak obecnie na rynku dostępnych jest wiele preparatów umożliwiających  zwalczanie insektów bez wygórowanych nakładów finansowych.


🐞 Profesjonalna dezynsekcja przez wyspecjalizowanych fachowców –  www.insektpol.pl 🐞