Impregnacja drewna za pomocą żelu z permetryną

Drewno to jeden z najważniejszych materiałów używanych do budowy domów. Ma ono jednak kilka wad, a jedną z nich jest fakt, że w drewnie może żerować wiele gatunków owadów. Owady te mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia drewnianych budowli w których żerują. Co zrobić jeśli w budynku w którym mieszkamy lub mamy pod swoja pieczą pojawią się owady? Metod, które można zastosować w takiej sytuacji jest wiele. Jedną z nich jest zaimpregnowanie drewna. Impregnacja to nasycanie materiałów w tym drewna różnego rodzaju substancjami chemicznymi. Impregnacja drewna konstrukcyjnego ma na celu wzmocnienie impregnowanego materiału i zabezpieczenie go przed szkodliwym wpływem warunków zewnętrznych takich jak owady, wilgoć, pleśnie i ogień. Środki, które używane są podczas impregnacji nazywamy impregnatami. Technologie używane w impregnacji drewna cały czas się rozwijają. Jedną z najnowszych i najbardziej zaawansowanych spośród używanych w impregnacji drewna technologii jest impregnacja drewna za pomocą żeli zawierających permetrynę.

Permetryna jest syntetycznym insektycydem zaliczanym do pyretroidów. Permetryna jest silnie trująca dla owadów, a jednocześnie mało szkodliwa dla ludzi. Żele z permetryną mają postać gotowej do użytku emulsji. Żele z permetryną mogą być stosowane za równo do impregnacji drewna jak i materiałów drewnopochodnych. Preparaty żelowe zawierające permetryne mają tiksotropową formułę. Dzięki temu łatwo penetrują one drewno oraz mogą być nakładane grubymi warstwami bez spływania, co zmniejsza liczbę warstw preparatu, które należy nanieść na drewno w celu uzyskania odpowiednich efektów zabiegu. Głęboka penetracja drewna przez preparaty żelowe zawierające permetryne pozwala na unikniecie wtryskiwania i wiercenia. Żele zawierające permetryne skutecznie zwalczają wszystkie gatunki owadów żerujących w drewnie. Żele z permetryną stosowane do impregnacji drewna są bezbarwne a ich gęstość jest nieznacznie niższa od gęstości wody. Żele z permetryną stosowane są przede wszystkim do impregnacji drewna o dużych przekrojach. Żele zawierające permetryne mogą działać zarówno zapobiegawczo chroniąc drewno przed pojawieniem się w nich owadów jak i insektobójczo. Ilość żelu używanego w celach insektobójczych musi być kilkukrotnie większa od ilości żelu używanego w celach zapobiegawczych. Efekt działania żelu z permetryną jest natychmiastowy i długotrwały.

 

Jakie normy potwierdzają skuteczność żelów z permetryną

Skuteczność żelów z permetryna w zwalczaniu owadów została potwierdzona przez szereg norm. Spełnienie wymagań norm EN46 i EN22 potwierdza ich skuteczność w ochronie drewna przed spuszczelem pospolitym. Spełnienie wymagań norm EN49 i EN370 potwierdza ich skuteczność w ochronie drewna przed drwalnikiem, spełnienie normy EN20-1 potwierdza ich skuteczność w ochronie przed miazgowcem, a spełnienie normy EN118 potwierdza ich skuteczność w ochronie przed termitami.

 

Przygotowanie drewna i żelu do impregnacji

Przed przystąpieniem do nakładania żelu z permetryną a drewno należy przeprowadzić kontrolę, szpachlowanie i oczyszczanie drewna. Wszelkiego rodzaju znajdujące się na drewnie pyły powinny zostać usunięte na przykład przy pomocy szczotki. Odpowiednio przygotowane do impregnacji drewno powinno być czyste i pozbawione powłok lakierniczych. Jeśli w trakcie kontroli stwierdzimy, że dany fragment drewna utracił swoją wytrzymałość powinien on zostać wymieniony na nowy. Drewno na którym przeprowadzana będzie impregnacja żelem z permetryną powinno mieć minimum 25% wilgotności. Żel stosowany podczas zabiegu powinien mieć temperaturę wynoszącą minimum 10 stopni Celsjusza. Przed użyciem żel powinien zostać dokładnie wymieszany. Żele z permetryną nie powinien być stosowane na drewnie zamarzniętym, mającym kontakt ze środkami spożywczymi lub kontakt z materiałami porowatymi takimi jak na przykład filc bitumiczny, płyty biurowe lub gips.

impregnacja drewna domu


Zwalczanie szkodników drewna – profesjonalna firma Corneco


 

W jaki sposób nakładane są żele z permetryną?

Najczęściej zabiegi przy użyciu żelu z permetryną wykonywane są poprzez spryskiwanie drewna pod niskim ciśnieniem. Podczas nakładania żelu z permetryną szczególną uwagę należy poświęcić połączeniom, podporom i zagłębieniom. Spryskiwanie może, lecz nie musi być poprzedzone wtryskiwaniem. Preparaty z permetryną powinny być nakładane za równo na częściach drewna zainfekowanych przez owady jak i na znajdujących się obok fragmentach w których nie stwierdzono ich obecności oraz na końcach zaatakowanego przez owady drewna i na miejscach cięć. W trakcie nakładania żel z permetryną ma białą barwę. Nie należy się tym martwić. Z czasem żel wniknie w drewno pozostawiając je w oryginalnym kolorze. Barwnik może być widoczny do miesiąca od dnia jego nałożenia. Sprzęt i materiały używane do nakładania żelu z permetryną powinny zostać spłukane za pomocą wody i mydła jeszcze zanim wyschną resztki używanego podczas impregnacji żelu.

 

Suszenie drewna zaimpregnowanego permetryną

W trakcie suszenia drewna zaimpregnowanego żelem z permetryną na powierzchni drewna może pojawić się biały pył, który należy usunąć. Schnięcie żelu z permetryną trwa od 3 dni do dwóch tygodni w przypadku miejsc w których panuje odpowiednia wentylacja. To jak długo schnie drewno uzależnione jest od jego rodzaju i od warunków atmosferycznych. W przypadku drewna liściastego o dużych naczyniach takiego jak na przykład kasztan, wiąz i dąb suszenie drewna może trwać nawet ponad cztery tygodnie.

Usługi zwalczania szkodników drewna firma Corneco