Kołatek martwicowy (Anobium nitidum)

Gdzie występuje kołatek martwicowy

Kołatek martwicowy (Anobium nitidum) występuje powszechnie na terenie środkowej i północnej Europy oraz Kaukazu. Kołatek martwicowy jest pospolity na terenie całej Polski w tym zwłaszcza w północno-wschodniej części naszego kraju, choć występuje on w Polsce rzadziej od blisko spokrewnionego z nim kołatka domowego.

kołatek martwicowy

Żerowanie kołatka martwicowego

Kołatek martwicowy żeruje w martwym drewnie drzew liściastych w tym zwłaszcza w drewnie dębów. Kołatek martwicowy żeruje za równo w drzewach stojących jak i leżących, a także na pniakach. Ten drewnożerny robak może zasiedlać również martwe konary żywych drzew. W przeciwieństwie do blisko z nim spokrewnionego kołatka domowego nie żeruje on w meblach ani w drewnianych konstrukcjach.

Jak wygląda kołatek martwicowy

Kołatek martwicowy ma 3 milimetry długości. Czułki kołatka martwicowego są nitkowate. Trzy ostatnie człony czułków znacząco dłuższe od poprzednich. Wzgórek na przedpleczu nierównomiernie opada na boki. Po obu stronach tego wzgórka na płaszczyźnie spadu znajduje się po jednej, skośnej bruździe. Boczne brzegi przedplecza są karbowane. Na pokrywach chrząszczy znajdują się regularne, zagłębione szeregi kropek. Końce pokryw zaokrąglone.

Rozwój kołatka martwicowego

Osobniki dorosłe kołatka martwicowego pojawiają się od maja do lipca. Jaja składane są przez samice kołatka martwicowego w szparach w drewnie oraz na ściankach starych żerowisk.

Larwy kołatka martwicowego mają od 3 do 4 milimetrów długości.  Są one białe i łukowato zgięte. Ich głowa jest wyraźnie wyodrębniona od reszty ciała. Żerowiska larw kołatka martwicowego można łatwo pomylić z żerowiskami kołatka domowego do których są one bardzo podobne.

Rozwój kołatka martwicowego trwa co najmniej dwa lata.

Jakie szkody wyrządza kołatek martwicowy?

Mimo iż kołatek martwicowy jest w Polsce pospolity to w przeciwieństwie do swojego bliskiego krewnego jakim jest kołatek domowy nie wyrządza znaczących szkód. Szkody powodowane przez tego owada polegają głównie na tym, że inicjuje zasiedlanie miejsc w których żeruje przez inne szkodniki oraz ułatwia rozwój grzybów zgniliznowych.