Fumigacja czyli gazowanie insektów w drewnie.

Najbardziej popularną metodą zwalczania szkodników drewna jest fumigacja, czyli gazowanie obiektów przy użyciu odpowiednich chemikaliów. Najczęściej mają one postać gazu, rzadziej pary lub dymu. Środki chemiczne używane w procesie gazowania fachowo nazywają się fumigantami. Proces ten to jedna ze skuteczniejszych metod nie wyrządzających szkód odkażanemu materiałowi. Niestety wykorzystywane w tym zabiegu gazy są trujące dla człowieka, dlatego zwalczanie szkodników drewna tą metodą wiąże się koniecznością wyprowadzenia się na kilka dni.

Aktualnie stosowane metody fumigacji.

Najbardziej popularną z pośród obecnie stosowanych metod fumigacji jest tak zwane „namiotowanie”. Proces ten polega na umieszczeniu gazowanego obiektu w szczelnym opakowaniu, do którego następnie wtłaczany jest preparat pod ciśnieniem. W Polsce na daną chwilę najczęściej stosowanym podczas namiotowania gazem jest fosforowodór., Metoda ta stosowana jest zarówno w fumigacji małych obiektów takich jak meble, wyroby drewniane, belki, jak i obiektów dużych takich jak budynki, kościoły, domy.

 

Niebezpieczeństwa podczas gazowania insektów w drewnie.

Mimo iż fumigacja jest dosyć popularna wśród zabiegów zwalczania szkodników drewna wiąże za sobą sporo zagrożeń. Zaczynając od tego że w zabiegu stosowane są silnie toksyczne środki zagrażające człowiekowi, zwierzętom i pracownikom firmy gazującej obiekt. Dlatego ważną kwestią jest aby cały zabieg wykonywany przez specjalistycznie przeszklony zespół z profesjonalnej firmy.  Podczas takiego procesu ważnym czynnikiem jest także umiejscowienie obiektu, który ma podlegać fumigacji. Część miejsc z góry wyłączona jest z takiego zabiegu ze względów zagrożenia np. dla pobliskich budynków, ludzi lub zwierząt. Do takich miejsc należą między innymi osiedla, tereny miejskie oraz budynki użyteczności publicznej takie jak przedszkola, urzędy, szpitale. Wynika to z kwestii odpowiedzialności, która występuje po stronie wykonawcy oraz wysokiego zagrożenia związane z użyciem trującego fosforowodoru.

fumigacja dezynsekcja gazowanie

Proces fumigacji – czyli jak przebiega gazowanie.

Sam proces fumigacji zaczyna się od ustalenia czy obiekt leży w odpowiednim miejscu i nadaje się do gazowania. Cały proces fumigacji z użyciem fosforowodoru trwa około od 10 do 14 dni, a podczas samego zabiegu kluczową kwestią jest wilgotność powietrza oraz temperatura. Po takim określeniu czy obiekt nadaje się do fumigacji, zespół profesjonalistów może przystąpić do przykrycia i uszczelnienia obiektu specjalną folią, która jest nie przepuszczalna dla fumigantu. Po takim zabiegu obiekt zostaje wyłączony z użytkowania oraz specjalnie oznakowany dla ochrony i bezpieczeństwa osób postronnych. Po procesie zagazowania budynek musi stać kilka dni specjalnie uszczelniony i zabezpieczony aby fumiganty wyniszczyły wszystkie szkodniki znajdujące się w drewnie. Ostatnim procesem fumigacji jest „roz-gazowanie”, czyli odkrycie budynku oraz odpowiednie wywietrzenie fosforowodoru. Pozostałe po zużytych preparatach pojemniki używane podczas gazowania ekipa z firmy zabiera i zanurza w wodzie z detergentem.

Działanie fosforowodoru na szkodniki drewna.

Fumigant ten, a dokładnie fosforowodór zwalcza owady prowadząc do paraliżu i blokując ich funkcje oddechowe. Środek ten tępi szkodniki w drewnie w ciągi od 3 do 7 dni. Sam fosforowodór najlepiej działa przy wysokiej wilgotności powietrza oraz wyższej temperaturze.  Aktualnie na rynku można nabyć kilka różnych form fosforków takich jak:

  • Przepuszczające gaz woreczki – przeważanie stosowane do gazowania małych towarów
  • Tabletki oraz drażetki – stosowane do gazowania zboża, nasion, drewna a nawet niekiedy bambusa. Sprzedawane są w butelkach lub puszkach aluminiowych.
  • Taśmy , płytki polietylenowe – płytki uwalniają około 33 gram fosforowodoru i mogą łączyć się w taśmy, co pozwala gazować większe obiekty.

Fosforowodór – zasady stosowania i niebezpieczeństwo

Podczas stosowania fumigantu jakim jest fosforowodór należy pamiętać iż ważne jest stosowanie się do instrukcji środka, ponieważ w innym wypadku może to skończyć się nawet śmiercią. Samego Fosforowodoru nie należy zwilżać używając wody, gdyż istnieje wtedy zagrożenie wystąpienia wybuchu lub pożaru.

 

Fumigacja w transporcie międzynarodowym.

Gazowanie obiektów importowanych oraz deportowanych  po za granicę Unii Europejskiej jest obowiązkiem każdego, oraz jest stosowania do drewna oraz różnego typu drewnianych opakowań. Po dezynfekcji na materiale wypala się logo IPPC wyglądające jak głos zboża oraz informacje o tym w jaki sposób zostało zabezpieczone drewno. Przetwory drewniane takie sklejka, płyta wiórowa lub kartony  nie muszą przechodzić procesu fumigacji. Jeżeli dany materiał drewniany jest wykorzystywany w transporcie międzynarodowym powyżej roku należy ponownie przeprowadzić proces dezynfekcji i oznakowania.

corneco zwalczanie szkodników

corneco gazowanie domu

corneco fumigacja obiektu