Zwalczają korniki zawodowo! Polecam jako ekspertów i dobrych kilerów od robaków.